Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai Đ

12 tháng 1 2020 15:45

câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn toàn 3,6 gam kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch HCl Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,25 g muối khan kim loại đã dùng là


0

1


Thuận K

13 tháng 1 2020 14:45

Fe

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 7,8 hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ,dư . khi phản ứng thu được 8,96l điều kiện tiêu chuẩn

10

Lihat jawaban (1)

Hòa tan 7.84g Fe vào 200ml dd hỗn hợp hai axit HCl 0.15M và H2SO4 0.25M thấy thoát ra V lít khí H2 đktc. Tính V?

112

Được xác nhận