Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân H

20 tháng 2 2021 03:25

câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro bromua vào nước, ta thu được dung dịch chứa 2 axit với nồng độ phần trăm bằng nhau. Hãy tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ban đầu.


13

2


Đ. Huy

20 tháng 2 2021 04:03

Chào em! Em có thể tham khảo cách giải sau: Giả sử khối lượng dung dịch là 100 g. Theo giả thiết ta có: C%(HCl)=C%(HBr)=x (%). --> mHCl=x =mHBr. --> nHCl=x/36,5 (mol), nHBr=x/81 (mol). Thành phần % theo thể tích của các chất khí HCl, HBr. --> %HCl=x.100%/36,5/(x/36,5+x/81)=68,94%. -->%HBr=100-68,94=31,06(%).

Ngân H

20 tháng 2 2021 04:31

Em cảm ơn thầy nhiều ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mình đổi lít khí ra gam đc ko mn vì mình thấy có bài ghi ... thủ đx 0.9g H2.

0

Lihat jawaban (1)