Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

21 tháng 9 2021 03:06

câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam nhôm bằng dung dịch axit clohiđric. Hãy tính: a) Thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc. b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng. c) Khối lượng nhôm clorua sinh ra.


13

1

Được xác nhận

P. Nguyen

21 tháng 9 2021 07:56

Được xác nhận

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: a) nAl = m/M = 5,4/27 = 0,2 mol 2Al + 6HCl -- > 2AlCl3 + 3H2 0,2 -- > 0,6 -- > 0,2 -- > 0,3 mol V(H2) = n.22,4 = 0,3.22,4 = 6,72 lít b/ nHCl = 3nAl = 0,6 mol mHCl = n.M = 0,6.36,5 = 21,9 gam c/ nAlCl3 = nAl = 0,2 mol mAlCl3 = n.M = 0,2.133,5 = 26,7 gam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết rằng hai nguyên tử lưu huỳnh nặng bằng một nguyên tố X,X

2

Lihat jawaban (1)