Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu T

07 tháng 8 2020 00:50

câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn 0,32 g một kim loại hóa trị 2 vào dung dịch H2 SO4 đặc nóng thu được khí SO2 sinh ra hấp thụ hết với 45 ml dung dịch NaOH 0,2mM vào dung dịch có chứa 0,608 gam muối xác định tên kim loại


33

1


P. Liên

22 tháng 10 2020 09:57

Kim loại đồng bạn nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận