Square root
VBT
Calculator
magnet

Khoi N

05 tháng 1 2021 12:53

câu hỏi

Hòa tan 7.84g Fe vào 200ml dd hỗn hợp hai axit HCl 0.15M và H2SO4 0.25M thấy thoát ra V lít khí H2 đktc. Tính V?


118

1

Được xác nhận

Đ. Huy

06 tháng 1 2021 02:11

Được xác nhận

Chào em! Em có thể tham khảo cách giải sau: nFe=7,84/56=0,14 mol. nHCl=0,2.0,15=0,03 mol. nH2SO4=0,2.0,25=0,05 mol. Fe + 2HCl --> FeCl2+H2 (1). 0,015 <--0,03 mol --> 0,015 mol. Fe + H2SO4 --> FeSO4+H2 (2). 0,05 <--0,05 mol --> 0,05 mol. Từ pư (1)(2) --> nFe pư=0,015+0,05=0,065 mol <0,14 mol --> Fe dư. --> nH2=0,015+0,05=0,065 mol. --> VH2=0,065.22,4=1,456 lít.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 1,03g muối(X) tác dụng với dung dịch agno3 dư thì thu được một kết tủa có khối lượng bằng 1,88g xác định công thức của muối

3

Lihat jawaban (1)