Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền A

29 tháng 7 2021 12:54

câu hỏi

Hòa tan 6,72 HCl(đktc) vào H2O được 3l dung dịch. Tính nồng độ mol oxit HCl tạo thành


4

1


P. Nguyen

10 tháng 6 2022 09:48

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé nHCl = 6,72/22,4 = 0,3 (mol) CM(HCl) = 0,3/3 = 0,1(M)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 4.48 lít O2 (đktc) tác dụng hết với H2.tính khối lượng H2O

19

Lihat jawaban (3)