Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu P

05 tháng 11 2022 09:55

câu hỏi

Hòa tan 4.7g K2O vào nước được 1 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là :

Hòa tan 4.7g K2O vào nước được 1 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là :


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 13:15

Được xác nhận

Xin chào em Chu P Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại Kiềm Bài giải chi tiết: Ta có nK2O = 0,05mol => [KOH]= 2.0,05/1= 0,1M Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.

0

Lihat jawaban (1)