Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắng T

08 tháng 2 2023 13:48

câu hỏi

Hòa tan 25 gam CuSO4.5H2O vào 295 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?

Hòa tan 25 gam CuSO4.5H2O vào 295 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?


12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 2 2023 12:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Muối</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>nCuSO4.5H2O = 0,1mol</p><p>C% = (0,1.160)/(0,5.18 + 295+0,1.160) =5%</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Muối

Bài giải chi tiết:

Ta có:

nCuSO4.5H2O = 0,1mol

C% = (0,1.160)/(0,5.18 + 295+0,1.160) =5%

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

Trương H

08 tháng 2 2023 13:55

<p>đó nha cảm ơn</p>

đó nha cảm ơn

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

số gam koh để có số phân tử koh bằng số phân tử h2so4 trong 2,45g h2so4

1

Được xác nhận