Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

29 tháng 10 2021 04:30

câu hỏi

Hòa tan 2,8 g một kim loại x vào dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đkc) X là


23

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 03:30

Được xác nhận

Xin chào em Thảo N, Đây là một bài tập thuộc Chương Kim loại Bài giải chi tiết: n NO = 0.05 mol X -> X n+ + ne 0.15 <-0.15 (mol) 3e + N +5 -> N+2 0.15 <- 0.05 (mol) M X = 2.8n÷0.15 = 56n÷3 Với n = 3 => X = 56 (Fe) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Võ Đ

07 tháng 11 2021 13:22

n NO = 0.05 mol X -) X n+ + ne 0.15 0.15 (mol) 3e + N +5 -) N+2 0.15 0.05 (mol) M X = 2.8n÷0.15 = 56n÷3 Với n = 3 -) X = 56 (Fe)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết PTPƯ theo sơ đồ, ghi rõ điều kiện (nếu có) . CaC2 ---&gt;C2H2---&gt;C4H4---&gt;C4H10---&gt;C2H4---&gt;C2H5OH---&gt;C2H4---&gt;C2H6---&gt;C2H5Cl .

8

Lihat jawaban (1)