Square root
VBT
Calculator
magnet

XX X

11 tháng 8 2022 08:49

câu hỏi

hòa tan 2,4g hỗn hợp oxit là Fe2O3 và CuO vào dd axit HCL dư sau phản ứng thu được dd muối cô cạn dd thu được muối khan a) viết PTHH b) Tính khối lượng oxit hỗn hợp ban đầu


48

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 08:49

Được xác nhận

Chào em XX X Lời giải chi tiết trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 20: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M2X là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 22. Công thức phân tử của M2X là

0

Được xác nhận