Square root
VBT
Calculator
magnet

Hùng Đ

20 tháng 12 2019 22:36

câu hỏi

gpt |3x-2|=2x+3


2

3

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

29 tháng 8 2022 02:19

Được xác nhận

Xin chào em Hùng Đ Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Lương N

21 tháng 12 2019 14:54

x=5 và x=-1/5

Hải V

22 tháng 12 2019 02:27

x=1 x=-1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn điểm cuối trên đường tròn lượng giác của các cung lượng giác có công thức tổng quát (k thuộc Z) l) -7pi/3 + k2pi/3

2

Được xác nhận