Square root
VBT
Calculator
magnet

Nuong N

22 tháng 12 2019 06:32

câu hỏi

got up co nghia là gì


0

1


Mai T

22 tháng 12 2019 08:59

got up có nghĩa là "đã thức dậy"

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi bị : - chicken pox -food poisoning -viuss corona cho mink nghĩa của 2 từ trên với ak mink cảm ơn❤❤❤

0

Lihat jawaban (1)