Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

12 tháng 10 2022 10:23

câu hỏi

Goods will be delivered if you pay on the nails pay promptly pay promply in cash pay the full amount pay within the given time

Goods will be delivered if you pay on the nails

pay promptly

pay promply in cash

pay the full amount

pay within the given time

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 10:27

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 10</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p><strong>Chọn pay promptly</strong></p><p><strong>pay on the nails ~ pay promptly: trả tiền ngay</strong></p><p><strong>" Hàng hóa sẽ được giao đến nếu bạn trả tiền ngay".</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 10

Bài giải chi tiết:

Chọn pay promptly

pay on the nails ~ pay promptly: trả tiền ngay

" Hàng hóa sẽ được giao đến nếu bạn trả tiền ngay".

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

It is too dark so I can't continue reading I can't go viết thành câu gì ạ

7

Được xác nhận