Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

04 tháng 12 2022 13:43

câu hỏi

Gold và xp là gì?

Gold và xp là gì?


11

2


Pha P

04 tháng 12 2022 13:48

<p>GOLD là Vàng là một phương tiện trao đổi để hỏi diễn đàn. Bạn cũng có thể thêm một số vàng bằng cách giúp trả lời người dùng khác</p><p>XP là một điểm xác định mức độ và xếp hạng của bạn tại Kiến Guru. Nhận XP bằng cách giúp các câu hỏi trong Kiến Robo và thực hiện các hoạt động học tập tại Kiến Guru.</p>

GOLD là Vàng là một phương tiện trao đổi để hỏi diễn đàn. Bạn cũng có thể thêm một số vàng bằng cách giúp trả lời người dùng khác

XP là một điểm xác định mức độ và xếp hạng của bạn tại Kiến Guru. Nhận XP bằng cách giúp các câu hỏi trong Kiến Robo và thực hiện các hoạt động học tập tại Kiến Guru.

Vũ B

04 tháng 12 2022 14:47

<p>GOLD là Vàng là một phương tiện trao đổi để hỏi diễn đàn. Bạn cũng có thể thêm một số vàng bằng cách giúp trả lời người dùng khác</p><p>XP là một điểm xác định mức độ và xếp hạng của bạn tại Kiến Guru. Nhận XP bằng cách giúp các câu hỏi trong Kiến Robo và thực hiện các hoạt động học tập tại Kiến Guru.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

GOLD là Vàng là một phương tiện trao đổi để hỏi diễn đàn. Bạn cũng có thể thêm một số vàng bằng cách giúp trả lời người dùng khác

XP là một điểm xác định mức độ và xếp hạng của bạn tại Kiến Guru. Nhận XP bằng cách giúp các câu hỏi trong Kiến Robo và thực hiện các hoạt động học tập tại Kiến Guru.

 

 


 

Lê M

06 tháng 12 2022 11:17

Hello 👋

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)

Câu 25. Cho tập A={x∈R∣0≤x&lt;5},B={x∈R∣m

6

Được xác nhận