Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

19 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Glucozơ có công thức phân tử là: A. C6H12O6. B. C12H22O11. C. C6H10O5 D. (C6H10O5)n


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:32

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thanh T,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Hóa 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Chọn A. Glucozơ có công thức phân tử là C6H12O6</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thanh T,

Đây là một bài tập môn Hóa 12

Bài giải chi tiết:

Chọn A. Glucozơ có công thức phân tử là C6H12O6

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 754. Nước Svayde là dung dịch A. Ag 2 O/NH 3 B. Cu(OH) 2 /NH 3 C. Zn(OH) 2 /NH 3 D. NH 4 OH/NH 3

3

Được xác nhận