Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiaona T

03 tháng 12 2019 03:13

câu hỏi

Give the correct verb forms Let him (say) _____________


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 12 2022 12:06

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Thiaona T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: say<br>Let + V-inf<br>Bài giải chi tiết:<br>Let him say<br>Kết luận: đáp án chính xác là say<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thiaona T
Đáp án cho câu hỏi của em là: say
Let + V-inf
Bài giải chi tiết:
Let him say
Kết luận: đáp án chính xác là say
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Lâm T

03 tháng 12 2019 16:32

say

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Light it up nghĩa là j vậy

3

Lihat jawaban (2)