Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

19 tháng 10 2022 12:23

câu hỏi

giupz tớ ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 15:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>B⊂A</p><p>=&gt;m≤-1 và 2m-1≥2</p><p>=&gt;m≤-1 và m≥3/2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10

Lời giải chi tiết:

B⊂A

=>m≤-1 và 2m-1≥2

=>m≤-1 và m≥3/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận