Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn M

26 tháng 11 2022 09:05

câu hỏi

giup voi

giup voi

 

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 07:22

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Tuấn M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;không có m thỏa đề<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phương trình bậc hai một ẩn - bài Định lý Vi ét<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Để pt có 2 nghiệm x1,x2:</p><p>đelta &gt;= 0</p><p>&lt;=&gt; m^2 - 28 &gt;= 0</p><p>&lt;=&gt; m &lt;= -2can7 , &nbsp;m &gt;= 2can7</p><p>x1^2 +x2^2 = 10</p><p>&lt;=&gt; (x1+x2)^2 - 2x1x2 = 10</p><p>&lt;=&gt; (-m)^2 -2*7 = 10</p><p>&lt;=&gt; m^2 = 14</p><p>&lt;=&gt; m = -can14 (L) hay m = can14(L)<br>Kết luận: đáp án chính xác là không có m thỏa đề<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Tuấn M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:  không có m thỏa đề

Đây là một bài tập thuộc Chương Phương trình bậc hai một ẩn - bài Định lý Vi ét
Bài giải chi tiết:

Để pt có 2 nghiệm x1,x2:

đelta >= 0

<=> m^2 - 28 >= 0

<=> m <= -2can7 ,  m >= 2can7

x1^2 +x2^2 = 10

<=> (x1+x2)^2 - 2x1x2 = 10

<=> (-m)^2 -2*7 = 10

<=> m^2 = 14

<=> m = -can14 (L) hay m = can14(L)
Kết luận: đáp án chính xác là không có m thỏa đề
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận