Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

21 tháng 12 2022 15:53

câu hỏi

Giup fen

Giup fen

 

alt

21

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 16:17

Được xác nhận

Chào em Nguyễn N, Với độ chính xác là 0,05, ta sẽ làm tròn số 0,2537 đến phần trăm. Khi đó số 0,2537 được làm tròn sẽ thành 0,25. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Nguyen K

22 tháng 12 2022 04:41

<h2>Với độ chính xác là 0,05</h2><h2>&nbsp;ta sẽ làm tròn số 0,2537 đến phần trăm.</h2><h2>&nbsp;Khi đó số 0,2537 được làm tròn sẽ thành 0,25.</h2><p><br>&nbsp;</p>

Với độ chính xác là 0,05

 ta sẽ làm tròn số 0,2537 đến phần trăm.

 Khi đó số 0,2537 được làm tròn sẽ thành 0,25.


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|&gt;1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận