Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung H

22 tháng 12 2022 06:01

câu hỏi

giup e với: trộn 3 lít c2h6 với 2 lít hidrocacbon A để tạo ra hỗn hợp khí B có tỉ khối với hidro là 20,2. Hãy xác đinh CTPT của hidrocacbon A

giup e với: trộn 3 lít c2h6 với 2 lít hidrocacbon A để tạo ra hỗn hợp khí B có tỉ khối với hidro là 20,2. Hãy xác đinh CTPT của hidrocacbon A


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 11:03

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tỉ khối Hidrocacbon Bài giải chi tiết: Ta có: MB = 40,4 nB = 25/112 mol => mB = 505/56g => mA = 505/56-(3/22,4).30 = 5g MA = 5/(2/22,4)=56 => A là C4H8 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)