Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

12 tháng 11 2022 14:22

câu hỏi

giup e cang nhanh cang tot

giup e cang nhanh cang tot

alt

12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 08:13

Được xác nhận

Xin chào em Thanh L, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

DuyManh D

13 tháng 11 2022 05:53

<p>A số a là số lẻ&nbsp;</p><p>b tách từng số mũ của bảy rồi nhân lên với chúng , rồi chia ra làm hai chỗ chia hết cho 5 hoặc không chia hết cho 5 rồi cộng lại là có kết quả&nbsp;</p><p>c chữ số tận cùng của a là 7 ^n+1&nbsp;</p>

A số a là số lẻ 

b tách từng số mũ của bảy rồi nhân lên với chúng , rồi chia ra làm hai chỗ chia hết cho 5 hoặc không chia hết cho 5 rồi cộng lại là có kết quả 

c chữ số tận cùng của a là 7 ^n+1 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn lim

6

Được xác nhận