Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao M

13 tháng 12 2019 12:30

câu hỏi

Giun Đũa có lợi hay có hại cho con người ?


7

9


Anh Q

14 tháng 12 2019 12:30

giun đũa có hại cho con người

Ngocdung L

15 tháng 12 2019 13:57

Có hại

Trịnh X

18 tháng 12 2019 13:06

Giun đũa có hại

Tô H

18 tháng 12 2019 16:31

có hại

Thang P

06 tháng 4 2020 13:47

có hại

Sky S

20 tháng 4 2020 06:41

dùng đũa có hại a hihi😯

Phương H

27 tháng 4 2020 04:16

co hai cho con nguoi

Lầu P

10 tháng 1 2021 13:26

có hại

Xuân Q

04 tháng 7 2021 13:31

giun đũa có hại

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nghành ruột khoang gồm

7

Lihat jawaban (2)

nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người

4

Được xác nhận