Square root
VBT
Calculator
magnet

Sonw S

27 tháng 11 2022 08:05

câu hỏi

giúp em phần 5B với ạ

giúp em phần 5B với ạ

 

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 12:16

Được xác nhận

Xin chào em Sonw S, Đáp án cho câu hỏi của em là: b/ 5/16 Bài giải chi tiết: b/ B = ((3x +2y)³ + 9x² +12xy +y²) : (8y +12x) B = ((3x +2y)³ + (3x+y)²+6xy):4(2y+3x) x = 2/3 và y = -1/2 => 3x + 2y =1 và 3x+y = 3/2 và 6xy = -2 => B = (1 + 9/4 -2):4 = 5/16 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận