Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

02 tháng 1 2023 04:40

câu hỏi

Gieo ngẫu nhiên1 đồng tiên và cân đối đồng chất 2 lần. a, tính xác suất của biên cố A " mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần ". b, tính sác xuất của biên cố B " mặt xấp xuất hiện 2 lần"

Gieo ngẫu nhiên1 đồng tiên và cân đối đồng chất 2 lần.                                                                                a, tính xác suất của biên cố A " mặt ngửa xuất hiện ít nhất 1 lần ".                                                                b, tính sác xuất của biên cố B " mặt xấp xuất hiện 2 lần"

 


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:11

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tổ hợp - xác suất Bài giải chi tiết: Ta có: Không gian mẫu: 2x2 = 4 a/ Biến cố A = 1 - mặt ngửa không xuất hiện = 1 - 1/2x1/2 = 3/4 b/ Biến cố B = 1/2x1/2 = 1/4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận