Square root
VBT
Calculator
magnet

Y N

13 tháng 11 2019 13:23

câu hỏi

giao điểm là gì


0

1


T. Hữu

21 tháng 11 2019 11:17

Giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau là điểm chung của hai đường thẳng đó.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x -(-2x+17-25)-3×(x-5)=-13

0

Lihat jawaban (1)