Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

14 tháng 2 2023 04:17

câu hỏi

Giair

Giair 

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 07:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong hệ bất PT</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>x^2 -3x +2 &lt; 0 và x^2 +3x -4 &lt; 0&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; 1&lt;x&lt;2 và -4&lt;x&lt;1&nbsp;</p><p>=&gt; BPT vô nghiệm vì không có tập giao</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong hệ bất PT

Bài giải chi tiết:

Ta có:

x^2 -3x +2 < 0 và x^2 +3x -4 < 0 

<=> 1<x<2 và -4<x<1 

=> BPT vô nghiệm vì không có tập giao

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

13

Được xác nhận