Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

24 tháng 10 2022 05:26

câu hỏi

giai thich cho em

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 07:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyenquocan N,</strong></p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về từ vựng.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. <strong>ger </strong>(ger: ngôi lều tròn của dân du mục Mông Cổ)</p><p>2.<strong> street </strong>(right up someone's street: phù hợp với ai)</p><p>3. <strong>activities</strong> (3 hoạt động được đề cập phía trước nên activity thêm es, leisure activities: các hoạt động trong lúc rảnh rỗi)</p><p>4. <strong>about</strong> (be curious about: tò mò về)</p><p>5. <strong>musical</strong> (musical instrument: nhạc cụ)</p><p>6. <strong>addicted</strong> (be addicted to: nghiện)</p><p>7. <strong>markets</strong> (sau there are + danh từ số nhiều; open-air market: chợ trời)</p><p>8. <strong>hanging out</strong> (sau love + VING, hanging out: đi chơi, đi ra ngoài)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về từ vựng.

Bài giải chi tiết:

1. ger (ger: ngôi lều tròn của dân du mục Mông Cổ)

2. street (right up someone's street: phù hợp với ai)

3. activities (3 hoạt động được đề cập phía trước nên activity thêm es, leisure activities: các hoạt động trong lúc rảnh rỗi)

4. about (be curious about: tò mò về)

5. musical (musical instrument: nhạc cụ)

6. addicted (be addicted to: nghiện)

7. markets (sau there are + danh từ số nhiều; open-air market: chợ trời)

8. hanging out (sau love + VING, hanging out: đi chơi, đi ra ngoài)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn ơi dúp nài vs đc k

6

Lihat jawaban (1)

dễ lắm★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★⭐★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

20

Lihat jawaban (2)