Square root
VBT
Calculator
magnet

Dao L

31 tháng 1 2020 04:45

câu hỏi

giai gium bai toan tim X X x 9: 9=44:4, X:2:2+18=25


0

1


Nguyễn T

01 tháng 2 2020 09:37

Chào con! X × 9 : 9 = 44 : 4 X × 9 : 9 = 11 X × 9 = 11 × 9 X = 11 X : 2 : 2 + 18 = 25 X : 2 : 2 = 25 - 18 X : 2 : 2 = 7 X : 2 = 7 × 2 X : 2 = 14 X = 14 × 2 X = 28

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9÷9×7-1=

1

Lihat jawaban (7)