Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

24 tháng 10 2022 05:06

câu hỏi

giai chi tiet cho em

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 06:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenquocan N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương phương trình</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p><strong>Bài 3, ý 1:</strong></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;4x(x–5)–(x–1)(4x–3)=5</p><p>⇔4x<sup>2</sup>–20x–(4x<sup>2</sup>–3x–4x+3)=5</p><p>⇔4x<sup>2</sup>–20x–4x<sup>2</sup>+3x+4x–3–5=0</p><p>⇔–13x–8=0</p><p>⇔–13x=8</p><p>⇔x=–8/13</p><p>Vậy x=–8/13</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương phương trình

Câu trả lời chi tiết như sau:

Bài 3, ý 1:

     4x(x–5)–(x–1)(4x–3)=5

⇔4x2–20x–(4x2–3x–4x+3)=5

⇔4x2–20x–4x2+3x+4x–3–5=0

⇔–13x–8=0

⇔–13x=8

⇔x=–8/13

Vậy x=–8/13

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 có phải là ước của 10 ko

3

Được xác nhận