Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhu Q

27 tháng 1 2020 12:48

câu hỏi

giải thích giúp tôi quy tắc một số nhân với 11 nha ! xin cảm ơn nhé


0

1


Phạm G

30 tháng 1 2020 07:28

Các số có 1 chữ số nhân với 11 hoặc một số nhân với 11thì sẽ viết số đó 2 lần Ví dụ: 11×1=11 11×2=22 11×3=33 3×11=33 2×11=22 1×11=11 11 mà nhân với 10 thì sẽ thêm số 0 ở đằng sau số 11 Ví dụ: 11×10=110

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho điểm , gọi là hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng , tọa độ điểm là:

8

Lihat jawaban (2)