Square root
VBT
Calculator
magnet

Đa T

16 tháng 10 2022 08:28

câu hỏi

giải giúp mình với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 09:03

Được xác nhận

Xin chào em Đa T  Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận