Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh H

15 tháng 4 2020 05:19

câu hỏi

gia i dum em bai tap nay mot cong nhan dong goi 19 san pham het 25phut .hoi trong mot ca lam viec 8tieng nguoi do dong goi duoc tat ca bao nhieu san pham?


0

1


Nguyễn T

15 tháng 4 2020 06:42

1 phút người đó đóng gói được số sản phẩm là: 19 : 25 = 0,76 (sản phẩm) 1 giờ người đó đóng gói được số sản phẩm là: 0,76 × 60 = 45,6 (sản phẩm) 8 giờ người đó đóng gói được: 45,6 × 8 = 364,8 (sản phẩm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20,05+132=

13

Lihat jawaban (2)