Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh D

22 tháng 12 2019 15:03

câu hỏi

giá trị tuyệt đối của -2020 là số nào A.-2020 B.2020 C.Trị tuyệt đối của 2020 D. Trị tuyệt đối của -2020


0

1


Ly N

22 tháng 12 2019 15:42

B

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2=

43

Lihat jawaban (18)

trên cùng một tia Ox vẽ hai điểm I và K sao cho OI = 4 cm ; OK = 8 cm . a) Trong 3 điểm O ; I ; K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) So sánh OI và IK c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? Vì sao ? d) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng IK . Tính OM .

21

Được xác nhận