Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc L

10 tháng 11 2022 13:00

câu hỏi

Giá trị pH của 75 ml dung dịch chứa 0,3 gam NaOH là

Giá trị pH của 75 ml dung dịch chứa 0,3 gam NaOH là         


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 02:24

Được xác nhận

Chào em, nNaOH = 0.3/40=0,0075 mol [OH-]= 0,0075/0.075=0,1M pH= -log(0,1)=1 => pOH=13 Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò

11

Được xác nhận