Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt N

03 tháng 1 2023 10:25

câu hỏi

Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y=2sinx+3 lần lượt là

Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y=2sinx+3 lần lượt là


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 11:09

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong lượng giác Bài giải chi tiết: Ta có: -1<=sinx<=1 1<=2sinx+3<=5 Vậy GTNN và GTLN của hàm số lần lượt là 1 và 5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận