Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy H

25 tháng 10 2020 12:16

câu hỏi

giá trị lớn nhất của biểu thức -|5-x|-3


9

1


T. Hữu

26 tháng 10 2020 10:01

chào Vy 😎 ta biết |5-x| >= 0 nên -|5-x| =< 0 suy ra -|5-x| -3 =< -3 Vậy GTLN của biểu thức là -3 ^^ Còn muốn tìm x để biểu thức lớn nhất thì cứ tìm số x sao cho 5-x = 0 là được nhaaa 😋

L. Cô

26 tháng 10 2020 10:08

Đúng r nè 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận