Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

05 tháng 11 2021 12:39

câu hỏi

Giả sử,Quốc Hội nước ta có 495 đại biểu, vậy muốn thông qua một văn bản luật hoặc những quyết sách quan trọng của đất nước , phải ít nhất bao nhiêu đại biểu tán thành


3

1


Nguyễn V

05 tháng 11 2021 12:39

giúp đỡ mình với ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu 5 việc làm thể hiện tính năng động sáng tạo của bản thân

1

Lihat jawaban (2)