Square root
VBT
Calculator
magnet

Tống H

23 tháng 1 2020 15:43

câu hỏi

Giả sử cho S=A+B+C+D A=9:25 của (B+C+D) B=21:64 của (A+C+D) C=4:13 của (A+B+D) D=43 Câu hỏi : A+B+C+D=.... A=.... B=.... C=.... D=....


2

1


Hà V

01 tháng 2 2020 12:18

đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi: A=0,36 B=0,32 C=0,30 D=43 A+B+C+D= 43,98

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)