Square root
VBT
Calculator
magnet

Quách P

06 tháng 3 2021 04:17

câu hỏi

giả sử có 10 tế bào ban đầu nguyên phân liên tiếp n đợt tạo thành 5120 tế bào con .tính số đợt nguyên phân


6

1


Thanh T

09 tháng 3 2021 08:43

2k×10=5120=>2k=512=>k=9 vậy số lần np là 9 lần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao khi lên gan rượu người ta phải đợi nguyên liệu chính( nguội từ 30 >> 40 °C)

1

Lihat jawaban (1)

phân biệt phân vsv cố định đạm phan vsv chuyển hoá lân phân vsv phân giải chất hữu cơ về đặc điểm thành phần và cách sử dụng

6

Được xác nhận