Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

10 tháng 3 2021 12:43

câu hỏi

Giả sử A và B là biến độc lập. Chứng minh nếu A giao B và AUB độc lập thì hoặc P (A)=0 hoặc P (B)=0 hoặc P (A)=1 hoặc P (B)=1 


6

1


D. Nguyen

15 tháng 3 2021 03:48

Chào em đây là câu hỏi về tổ hợp xác suất thuộc chủ đề lớp 11 môn Toán. Em có thể gửi qua chủ đề Tổ hợp xác suất ở lớp 11 nha em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của thân số m để hàm số y=x3-mx2+3x+4 đồng biến trên R

18

Lihat jawaban (1)

tìm tất cả các giá trị thực của m để pt 4^(x^2-2x+1) - m2^(x^2-2x+2)+5m-4=0 có 4 nghiệm phân biệt

2

Được xác nhận