Square root
VBT
Calculator
magnet

Kieumizz K

28 tháng 12 2022 07:12

câu hỏi

giờ ra chơi bạn Hùng và bạn Hà chơi trò Đuổi Bắt .Trong quá trình chơi, bạn Hùng đuổi bắt bạn Hà nhưng bạn Hà thường chủ động thay đổi hướng chạy liên tục làm cho bạn Hùng không Sao bắt được Em hãy giải thích cơ sở khoa học của biện pháp chạy trốn của bạn Hà

giờ ra chơi bạn Hùng và bạn Hà chơi trò Đuổi Bắt .Trong quá trình chơi, bạn Hùng đuổi bắt bạn Hà nhưng bạn Hà thường chủ động thay đổi hướng chạy liên tục làm cho bạn Hùng không Sao bắt được  Em hãy giải thích cơ sở khoa học của biện pháp chạy trốn của bạn Hà


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 08:50

Được xác nhận

Chào em Kieumizz K, Bài giải chi tiết: Bạn Hà chủ động thay đổi hướng chạy liên tục khiến Hùng không bắt được là một phương án thông minh, vì bạn Hà lợi dụng lực quán tính để khiến bạn Hùng khó bắt. Cụ thể, khi bạn Hà thay đổi hướng chạy, theo quán tính thì bạn Hùng vẫn chạy theo hướng cũ và mất thời gian để có thể thay đổi hướng, trong khi đó do bạn Hà chủ động thay đổi hướng nên tiết kiệm thời gian hơn. Khi đó bạn Hùng khó bắt hơn. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sau 5 tháng xâm lược nước ta quân Pháp đánh chiến thắng A: bán đảo Sơn Trà B:Đà Nẵng C: Đà Nẵng và Huế D:tỉnh Nam Kì

10