Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

26 tháng 10 2022 03:45

câu hỏi

giúpppp

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vy V,<br>Đây là một bài thuộc Vật lý 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>- 3 loại hạt là proton, notron và electron</p><p>Proton , kí hiệu p , điện tích +1,6.10<sup>-19</sup>&nbsp;Culong</p><p>Electron, kí hiệu e&nbsp;, điện tích - 1,6.10<sup>-19</sup>&nbsp;Culong</p><p>Notron, kí hiệu n, không mang điện tích</p><p>- Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng <strong>khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua</strong>. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vy V,
Đây là một bài thuộc Vật lý 10.
Bài giải chi tiết:

- 3 loại hạt là proton, notron và electron

Proton , kí hiệu p , điện tích +1,6.10-19 Culong

Electron, kí hiệu e , điện tích - 1,6.10-19 Culong

Notron, kí hiệu n, không mang điện tích

- Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)