Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

18 tháng 10 2022 05:23

câu hỏi

giúppp

alt

15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 05:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Anh T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>√3x=√12+√27</p><p>&lt;=&gt; √3x=√4.√3+√9.√3</p><p>&lt;=&gt; √3x=√3(√4+√9)</p><p>&lt;=&gt; x=√4+√9</p><p>&lt;=&gt; x=2+3</p><p>&lt;=&gt; x=5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Anh T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

√3x=√12+√27

<=> √3x=√4.√3+√9.√3

<=> √3x=√3(√4+√9)

<=> x=√4+√9

<=> x=2+3

<=> x=5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 06:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Anh T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>x√(x+1)+√4(x+1)=0</p><p>&lt;=&gt; [√(x+1)](x+√4)=0</p><p>&lt;=&gt; √(x+1)=0 hoặc x+√4=0</p><p>&lt;=&gt; x+1=0 hoặc x+2=0</p><p>&lt;=&gt; x=-1 hoặc x=-2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Anh T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

x√(x+1)+√4(x+1)=0

<=> [√(x+1)](x+√4)=0

<=> √(x+1)=0 hoặc x+√4=0

<=> x+1=0 hoặc x+2=0

<=> x=-1 hoặc x=-2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

Quangminh38t Q

22 tháng 10 2022 13:59

snnemedm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)