Square root
VBT
Calculator
magnet

QUYEN L

16 tháng 10 2022 10:01

câu hỏi

giúp

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 10:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em QUYEN L,&nbsp;<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>2xy - 3y<sup>2 </sup>+ 4x - 6y</p><p>= y(2x-3y)+2(2x-3y)</p><p>= (y+2)(2x-3y)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em QUYEN L, 
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

2xy - 3y2 + 4x - 6y

= y(2x-3y)+2(2x-3y)

= (y+2)(2x-3y)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận