Square root
VBT
Calculator
magnet

Chanhcụcsúc C

25 tháng 10 2022 16:13

câu hỏi

Giúp Yu bài 8 với ạ

Giúp Yu bài 8 với ạ 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 16:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Chanhcụcsúc C</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>góc C<sub>1</sub>–góc D<sub>1</sub>=30°⇒góc C<sub>1</sub>=30°+góc D<sub>1</sub></p><p>Do a//b, hai góc C<sub>1</sub> và D<sub>1</sub> nằm ở vị trí trong cùng phía nên bù nhau.</p><p>Ta có: góc C<sub>1</sub>+góc D<sub>1</sub>=180°</p><p>⇒30°+góc D<sub>1</sub>+góc D<sub>1</sub>=180°</p><p>⇒30°+2.góc D<sub>1</sub>=180°</p><p>⇒góc D<sub>1</sub>=(180°–30°):2=75°</p><p>⇒góc C<sub>1</sub>=75°+30°=105°</p><p>Có: góc C<sub>2</sub>=góc D<sub>1</sub>=75° (Hai góc so le trong)</p><p>góc D<sub>2</sub>=góc C<sub>1</sub>=105° (Hai góc so le trong)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Chanhcụcsúc C

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

góc C1–góc D1=30°⇒góc C1=30°+góc D1

Do a//b, hai góc C1 và D1 nằm ở vị trí trong cùng phía nên bù nhau.

Ta có: góc C1+góc D1=180°

⇒30°+góc D1+góc D1=180°

⇒30°+2.góc D1=180°

⇒góc D1=(180°–30°):2=75°

⇒góc C1=75°+30°=105°

Có: góc C2=góc D1=75° (Hai góc so le trong)

góc D2=góc C1=105° (Hai góc so le trong)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận