Square root
VBT
Calculator
magnet

Son D

27 tháng 12 2022 12:53

câu hỏi

Giúp vs

Giúp vs

alt

21

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 13:26

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần PTHH Bài giải chi tiết: Ta có: Na2CO3 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + 2NaOH Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Duonghoang D

27 tháng 12 2022 12:57

<p>sp CaCO3+2NAOH</p>

sp CaCO3+2NAOH

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6