Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

25 tháng 10 2022 16:29

câu hỏi

giúp vs

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 16:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp bay hơi.</p><p>Làm bay hơi hết nước ta sẽ thu được muối ăn ở dạng rắn khan.</p><p>b) Hòa tan hỗn hợp muối ăn và cát vào nước, muối ăn tan trong nước tạo dung dịch muối,cát không tan trong nước ta lọc cát ra khỏi dung dịch được dung dịch nước muối.&nbsp;</p><p>Đem cô cạn nước muối thu được muối.</p><p>c) Không khí được lọc sạch bụi ,loại bỏ hơi nước, khí CO2 ,rồi đem hóa lỏng ở nhiệt độ thấp và áp suất cao. Sau đó tăng dần nhiệt độ để không khí lỏng bay hơi, lợi dụng sự chênh lệch về nhiệt độ sôi của các khí ta tách được oxi ra khỏi hỗn hợp khí.&nbsp;</p><p>Trước hết ở -196°C sẽ thu được khí nito, khi tăng nhiệt độ đến -183°C thì thu được khí oxi.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vy V

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) Để tách muối từ nước biển người ta dùng phương pháp bay hơi.

Làm bay hơi hết nước ta sẽ thu được muối ăn ở dạng rắn khan.

b) Hòa tan hỗn hợp muối ăn và cát vào nước, muối ăn tan trong nước tạo dung dịch muối,cát không tan trong nước ta lọc cát ra khỏi dung dịch được dung dịch nước muối. 

Đem cô cạn nước muối thu được muối.

c) Không khí được lọc sạch bụi ,loại bỏ hơi nước, khí CO2 ,rồi đem hóa lỏng ở nhiệt độ thấp và áp suất cao. Sau đó tăng dần nhiệt độ để không khí lỏng bay hơi, lợi dụng sự chênh lệch về nhiệt độ sôi của các khí ta tách được oxi ra khỏi hỗn hợp khí. 

Trước hết ở -196°C sẽ thu được khí nito, khi tăng nhiệt độ đến -183°C thì thu được khí oxi.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)