Square root
VBT
Calculator
magnet

Thế Đ

21 tháng 10 2022 15:11

câu hỏi

giúp vs

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 16:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thế Đ,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>6. We don't know where <strong>to put the sofa</strong>.</p><p>7. She said <strong>she was going to the movies the following day</strong>.</p><p>8. Lan said to me <strong>that I was looking much better</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thế Đ, 

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu. 

Bài giải chi tiết:

6. We don't know where to put the sofa.

7. She said she was going to the movies the following day.

8. Lan said to me that I was looking much better.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận