Square root
VBT
Calculator
magnet

Squien._.Annyoeng S

09 tháng 10 2022 10:58

câu hỏi

Giúp vs ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 11:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Squien._.Annyoeng S</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>5<sup>x</sup>.5<sup>3</sup>=5<sup>10</sup></p><p>5<sup>x+3</sup> =5<sup>10</sup></p><p>x+3=10</p><p>x=10-3</p><p>x=7</p><p>Vậy x=7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Squien._.Annyoeng S

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1

Lời giải chi tiết như sau:

5x.53=510

5x+3 =510

x+3=10

x=10-3

x=7

Vậy x=7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận