Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyn R

13 tháng 10 2022 01:04

câu hỏi

giúp vs ạ

alt

6

1


Nguyen T

13 tháng 10 2022 04:03

<p>- Các bạn có hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác nên sẽ bị <strong>phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng</strong> theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ – CP<br>- Người cố ý gây thương tích cho người khác nhưng tỷ lệ thương tật <strong>dưới 11%</strong> vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 134</p>

- Các bạn có hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác nên sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ – CP
- Người cố ý gây thương tích cho người khác nhưng tỷ lệ thương tật dưới 11% vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 134

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)

thầy cô giúp em ạ

6

Được xác nhận